Kommende

29/2

RRoots præsenterer Trolska Polska / Víík / Nordisk Dans Roskilde

Læs mere og køb billet her

2/5

RRoots præsenterer Hoven Droven m.fl.

Læs mere og køb billet her

Tidligere

Invitation til RRoots-netværksmøde d. 23/1 kl. 12-16

RROOTS er en fællesskab for roots arrangører i Roskilde. Sammen skal vi styrke folkemusikken, traditionerne og dansene i byen – og på sigt skal Roskilde være folkemusikkens by.   

Igennem netværksarrangementer, fælles markedsføring og større arrangementer i samskabelse skal Roskilde på landkortet som en by, der bygger på rødder, traditioner, historie og folkemusik. RROOTS er et samarbejde mellem Gimle, Ild i Gilden, Rødder Fødder & Stemmer, Folk Roskilde, Nordisk Dans Roskilde og genreorganisationen Tempi. 

Gimles Café 

Helligkorsvej 2

4000 Roskilde

S.U. 20. januar 2020

Tilmelding foregår til Sofie Holst på sofie@tempi.nu

Dagens program (med forbehold for ændringer)

Moderator: Claus Vittus

12:00 Velkomst v/ Lars Sloth, Gimle 

12:10 Hvad er RRoots – og hvor langt er vi v/ Sofie Holst, Tempi

12:20 Frokost

Alt forplejning er gratis

12:50 Musikbysupervisor Mikael Pass – Hvorfor er RRoots relevant i Alle Tiders Musikby?

13:05 Rune Tonsgaard, fra Roskilde og Dreamers’ Circus, spiller og fortæller 

13:20 Poul Bjerager om udgravningen og rekonstruktionen af Roskildeegnens traditionelle musik og dans.

13:35 Inspirationsoplæg: FOLKAMOK v/ Jakob Kragesand

13:45 Hvad sker der i Svendborg? → Andreas Tophøj

14:00 Pause: kaffe og kage

Alt forplejning er gratis

14:15 Debat: hvad kan folkemusikken i Roskilde? → Ild i Gilden, Folk Roskilde og Rødder, Fødder og Stemmer 

15:00 Mulighed for spørgsmål til panelet 

15:15 Elisabeth Viik og Jakob Kragesand fra VÍÍK spiller og fortæller 

VÍÍK spiller til RRoots Præsenterer d. 29/2 på Gimle

15:30 Opsummering → bliv hængende og mingle

Alt forplejning er gratis

16:00 Tak for i dag