Velkommen til RRoots

RRoots er en fællesskab for roots-arrangører i Roskilde. Sammen skal vi styrke folkemusikken, traditionerne og dansene i byen – og på sigt skal Roskilde være en markant rootsby.   

Igennem netværksarrangementer, fælles markedsføring og større arrangementer i samskabelse skal Roskilde på landkortet som en by, der bygger på rødder, traditioner, historie og folkemusik. RRoots er et samarbejde mellem Gimle, Ild i Gilden, Rødder Fødder & Stemmer, Folk Roskilde, Nordisk Dans Roskilde og genreorganisationen Tempi. 

Følg med på vores Facebookside: RRoots for arrangementer og nyheder.

Projektet er støttet af Alle Tiders Musikby.

Initiativtagere

Gimle

Gimle er Roskildes regionale spillested og ungdomskulturhus. Mere end 300 årlige kulturarrangementer afholdes både i og uden for huset. Kernen er koncertdrift med årlig præsentation af mere end 300 bands. Udover spillestedsdelen driver Gimle en café, der har åbent 6 dage om ugen. 

Gimle har siden 2001 været udnævnt som regionalt spillested. De regionale spillesteder har som formål at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Fokus er på kvalitet, mangfoldighed og fornyelse. Som regionalt spillested har Gimle bl.a. en særlig forpligtelse for at præsentere vækstlaget, arbejde med talentudvikling, præsentere smalle genrer og i det hele taget fremme den rytmiske musik.

På Gimle er det de omkring 150 engagerede frivillige, der sørger for, at hjulene drejer, når musikken spiller – både før, under og efter koncerterne.

Uden frivillige – intet Gimle!

Tempi

Tempi arbejder for at gøre musikkens rødder relevante for publikum.

Roots er den samlende betegnelse for et bredt og mangfoldigt genreområde, der indeholder al den musik og alle de genrer, der på den ene eller anden måde formidler, viderefører eller lader sig inspirere af musikalske traditioner og rødder. Nære såvel som fjerne.

Tempis formål er at styrke, udvikle og understøtte dansk folk, world og beslægtede musikgenrer i Danmark og dansk musik i udlandet. Det gør vi dels ved at starte og drive en række forskellige projekter og samarbejder, dels gennem strategiske formidlings- og informations-indsatser og dels ved at skabe og stimulere relevante netværk.

Styregruppen

Ild i GIlden

Ild I Gilden er Roskildes akustiske nonprofit festival. I 3 dage forvandles Gildesgård i Kamstrup til en hyggelig akustisk festival for ca. 7-800 gæster. Vi lægger vægt på at præsentere, udleve, nytænke og udfordre begrebet ‘folkemusik’. 

Ønsket er at skabe en lokalt forankret, frivilligdrevet, samskabt festival, som bringer kulturen ud i de mindre lokalsamfund, de mindre lokalsamfund ind i kulturen, samt den unge folkemusik på landkortet. Vi ønsker at bidrage til sammenhængskraften i folkemusik-miljøerne og indgår derfor i både lokale, nationale og internationale partnerskaber.

Ild i Gilden præsenterer min. 14 koncerter af høj kvalitet med kunstnere, der skubber til folkemusikken og kulturbegrebet. Derudover præsenteres en række kunst-, mad-, danse-, jam- og performance-oplevelser.

Foreningen Ild i Gilden stiler mod at fremme den akustiske folke- og verdensmusik. Ambitionen er at lave arrangementer som skærper interessen for folkets musik, fortællinger og øvrige præsentationer. 

Folk Roskilde – Lirum Larum

Foreningen er Danmarks ældste folkemusikforening. Den blev startet af den unge folk-gruppe Lirum Larum og fik navn efter samme. De forsøgte sig med skotske og irske sange, men fik på et tidspunkt øje på den gamle danske folkesangtradition. Bl.a. hørte de Ingeborg Munch synge visen “Karen fra dansen” med omkvædet LIRUM LARUM. Det blev navnet på den gruppe, som de dannede i 1971. De fandt snart ud af, at det ville være rart med et fast publikum at spille for. Derfor stiftede de Lirum Larum Folkemusikklub.
Siden starten i 1972 er der hvert år arrangeret en lang række koncerter med både veletablerede navne og nye, ukendte grupper. Hovedvægten ligger på musikere fra de nordiske lande, Skotland, Irland, England samt af og til Canada og USA.

Det er foreningens formål at præsentere folkemusikken i alle dens afskygninger – dvs. fra en sanger med en guitar til folk-rock.

Foreningen modtog i 2015 Danish Music Award -Folk, som årets spillested – valgt af musikerne.

Rødder Fødder & Stemmer

Rødder, Fødder & Stemmer er et nyt netværk af folkemusikrødder i Roskilde, som startede med en stor festival på Museumsøen i 2017.

Ideen er at afprøve nye tanker om festivaltyper, nye former for spil og dans, nye steder og rum, nye deltagere, mv.  Vi vil skabe bedre rammer for dem, der spiller, danser eller synger og for dem, der bare vil nyde musikken og folkelivet.

Rødder, Fødder & Stemmer er en folkemusik-generator og igangsætter. Målet er, at folkemusikken igen bliver en naturlig del livet i Roskilde by og omegn. Ikke kun ved store events, men også lokalt og løbende hen over året.

Under generatoren findes der Nordisk Dans Roskilde, især for unge, og en revival for Roskilde/Lejreegnens egne stærke folkemusik- og dansetraditioner – de har gamle stærke rødder og kan bære friske frugter hvert år. 

Nordisk Dans Roskilde

Fotograf: Simon Westh Truelsen